Tarihin Arka Planı

Prof. Dr. Alemdar YALÇIN Ve Konukları İle Tarihi Olaylar Ve Onların Günümüzdeki İz Düşümleri Üzerine Sohbetler.